Skip to main content

Agonistarh značenje

šta znači Agonistarh

Na latinici: Definicija i značenje reči Agonistarh (od grčke reči: agonistes, archos) nadzornik na viteškim utakmicama (megdanima) kod starih Grka

Reč Agonistarh sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. агонистес, арцхос) надзорник на витешким утакмицама (мегданима) код старих Грка


Agorafobija med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praz...
Agora 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih...
Agonotet relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u bor...
Agonografija opis borbe...
Agonistika nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština....
Agonistarh nadzornik na viteškim utakmicama kod starih Grka...
Sve reči na slovo a