Skip to main content

Agonija značenje

šta znači Agonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agonija (od grčke reči: atopia) nepristojnost, nepriličnost, protivrečnost.

Reč Agonija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. атопиа) непристојност, неприличност, противречност.


Agorafobija med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praz...
Agora 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih...
Agonotet relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u bor...
Agonografija opis borbe...
Agonistika nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština....
Agonistarh nadzornik na viteškim utakmicama kod starih Grka...
Sve reči na slovo a