Skip to main content

Agonija

Šta znači Agonija


Agonija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Agonija (od grčke reči: atopia) nepristojnost, nepriličnost, protivrečnost.

Reč Agonija napisana unazad: ajinoga

Agonija se sastoji od 7 slova.

sta je Agonija

Slično:
Šta znači Agorafobija med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i u...
Šta znači Agora 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupšti...
Šta znači Agonotet relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, su...
Šta znači Agonografija opis borbe...
Šta znači Agonistika nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka ...
Šta znači Agonistarh nadzornik na viteškim utakmicama kod starih Grka...