Skip to main content

Agonist(a) značenje

šta znači Agonist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Agonist(a) (od grčke reči: agonistes) borac, megdandžija, takmičar u viteškim igrama starih Grka.

Reč Agonist(a) sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. агонистес) борац, мегданджија, такмичар у витешким играма старих Грка.


Agorafobija med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praz...
Agora 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih...
Agonotet relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u bor...
Agonografija opis borbe...
Agonistika nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština....
Agonistarh nadzornik na viteškim utakmicama kod starih Grka...
Sve reči na slovo a