Skip to main content

Aklamacija

Šta znači Aklamacija


Aklamacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Aklamacija (latinski acclamatio) vršenje izbora prostim izvikivanjem, bez pojedinačnog glasanja; klicanje, uzvikivanje;

Reč Aklamacija napisana unazad: ajicamalka

Aklamacija se sastoji od 10 slova.

sta je Aklamacija

Slično:
Šta znači Aklimatizirati prila-goditi, prilagođava™ podneblju, naviknuti na neku t...
Šta znači Aklimatizacija prilagođavanje tuđem podneblju, navikavanje na tuđu klimu...
Šta znači Aklastičan Opt. koji ne prelama, ne lomi zrake....
Šta znači Aklamirati odo-bravati uzvikivanjem; izabrati bez pojedinačnog _ gla...
Šta znači Aklamacija vršenje izbora prostim izvikivanjem, bez pojedinačnog gla...