Skip to main content

Aklamacija značenje

šta znači Aklamacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aklamacija (latinski acclamatio) vršenje izbora prostim izvikivanjem, bez pojedinačnog glasanja; klicanje, uzvikivanje;

Reč Aklamacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аццламатио) вршење избора простим извикивањем, без појединачног гласања; клицање, узвикивање;


Aklimatizirati prila-goditi, prilagođava™ podneblju, naviknuti na neku tuđu klimu;...
Aklimatizacija prilagođavanje tuđem podneblju, navikavanje na tuđu klimu; prilagođ...
Aklastičan Opt. koji ne prelama, ne lomi zrake....
Aklamirati odo-bravati uzvikivanjem; izabrati bez pojedinačnog _ glasanja; poz...
Aklamacija vršenje izbora prostim izvikivanjem, bez pojedinačnog glasanja; kli...
Sve reči na slovo a