Skip to main content

Aklamirati značenje

Šta znači Aklamirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aklamirati (latinski acclamare izvikati) odo-bravati uzvikivanjem; izabrati bez pojedinačnog _ glasanja; pozdravljati klicanjem.

Reč Aklamirati napisana unazad: itarimalka

Aklamirati se sastoji od 10 slova.

Šta je Aklamirati

На Ћирилици: (лат. аццламаре извикати) одо-бравати узвикивањем; изабрати без појединачног _ гласања; поздрављати клицањем.

Slično: 
Aklimatizirati prila-goditi, prilagođava™ podneblju, naviknuti na neku tuđu klimu;...
Aklimatizacija prilagođavanje tuđem podneblju, navikavanje na tuđu klimu; prilagođ...
Aklastičan Opt. koji ne prelama, ne lomi zrake....
Aklamirati odo-bravati uzvikivanjem; izabrati bez pojedinačnog _ glasanja; poz...
Aklamacija vršenje izbora prostim izvikivanjem, bez pojedinačnog glasanja; kli...
Sve reči na slovo a