Skip to main content

Aklimatizacija značenje

šta znači Aklimatizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aklimatizacija (od latinske reči: acclimatisatio) prilagođavanje tuđem podneblju, navikavanje na tuđu klimu; prilagođenje biljki i životinja nekom dotle stranom podneblju,figurativno: odomaćivanje; aklimatacija, aklimacija, aklimatiziranje.

Reč Aklimatizacija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. аццлиматисатио) прилагођавање туђем поднебљу, навикавање на туђу климу; прилагођење биљки и животиња неком дотле страном поднебљу, фиг. одомаћивање; аклиматација, аклимација, аклиматизирање.


Aklimatizirati prila-goditi, prilagođava™ podneblju, naviknuti na neku tuđu klimu;...
Aklimatizacija prilagođavanje tuđem podneblju, navikavanje na tuđu klimu; prilagođ...
Aklastičan Opt. koji ne prelama, ne lomi zrake....
Aklamirati odo-bravati uzvikivanjem; izabrati bez pojedinačnog _ glasanja; poz...
Aklamacija vršenje izbora prostim izvikivanjem, bez pojedinačnog glasanja; kli...
Sve reči na slovo a