Skip to main content

Aklastičan značenje

šta znači Aklastičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aklastičan (od grčke reči: aidestos nezatvoren) Opt. koji ne prelama, ne lomi zrake.

Reč Aklastičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аидестос незатворен) Опт. који не прелама, не ломи зраке.


Aklimatizirati prila-goditi, prilagođava™ podneblju, naviknuti na neku tuđu klimu;...
Aklimatizacija prilagođavanje tuđem podneblju, navikavanje na tuđu klimu; prilagođ...
Aklastičan Opt. koji ne prelama, ne lomi zrake....
Aklamirati odo-bravati uzvikivanjem; izabrati bez pojedinačnog _ glasanja; poz...
Aklamacija vršenje izbora prostim izvikivanjem, bez pojedinačnog glasanja; kli...
Sve reči na slovo a