Skip to main content

Aklastičan značenje

Šta znači Aklastičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aklastičan (od grčke reči: aidestos nezatvoren) Opt. koji ne prelama, ne lomi zrake.

Reč Aklastičan napisana unazad: načitsalka

Aklastičan se sastoji od 10 slova.

Šta je Aklastičan

На Ћирилици: (грч. аидестос незатворен) Опт. који не прелама, не ломи зраке.

Slično: 
Aklimatizirati prila-goditi, prilagođava™ podneblju, naviknuti na neku tuđu klimu;...
Aklimatizacija prilagođavanje tuđem podneblju, navikavanje na tuđu klimu; prilagođ...
Aklastičan Opt. koji ne prelama, ne lomi zrake....
Aklamirati odo-bravati uzvikivanjem; izabrati bez pojedinačnog _ glasanja; poz...
Aklamacija vršenje izbora prostim izvikivanjem, bez pojedinačnog glasanja; kli...
Sve reči na slovo a