Skip to main content

Aklimatizirati značenje

šta znači Aklimatizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aklimatizirati (od latinske reči: acclimatisare) prila-goditi, prilagođava™ podneblju, naviknuti na neku tuđu klimu;figurativno: odomaćiti.

Reč Aklimatizirati sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. аццлиматисаре) прила-годити, прилагођава™ поднебљу, навикнути на неку туђу климу; фиг. одомаћити.


Aklimatizirati prila-goditi, prilagođava™ podneblju, naviknuti na neku tuđu klimu;...
Aklimatizacija prilagođavanje tuđem podneblju, navikavanje na tuđu klimu; prilagođ...
Aklastičan Opt. koji ne prelama, ne lomi zrake....
Aklamirati odo-bravati uzvikivanjem; izabrati bez pojedinačnog _ glasanja; poz...
Aklamacija vršenje izbora prostim izvikivanjem, bez pojedinačnog glasanja; kli...
Sve reči na slovo a