Skip to main content

Akt značenje

šta znači Akt

Na latinici: Definicija i značenje reči Akt (latinski actus, eng. act,od francuske reči: acte) delo, radnja; svaka svečana javna radnja, naročito sudska radnja, rasprava, pretres; poz. čin; u likovnoj umetnosti: položaj u koji se namesti živ čovek kao pregled; crtež ili slika nagog čovečjeg tela; javni spis.

Reč Akt sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтус, енг. ацт, фр. ацте) дело, радња; свака свечана јавна радња, нарочито судска радња, расправа, претрес; поз. чин; у ликовној уметности: положај у који се намести жив човек као преглед; цртеж или слика нагог човечјег тела; јавни спис.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a