Skip to main content

Aktualitet značenje

šta znači Aktualitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktualitet (latinski actualis) sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, današnja zanimljivost; teorija aktualiteta psi*. Vuntovo shvatanje da je suština duše doživljaj svesti, a ne nešto supstancijalno; danost; aktuelaost

Reč Aktualitet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтуалис) садашњост, стварност, савременост, данашњица; садашња важност, данашња занимљивост; теорија актуалитета пси*. Вунтово схватање да је суштина душе доживљај свести, а не нешто супстанцијално; даност; актуелаост


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a