Skip to main content

Aktuelan značenje

šta znači Aktuelan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktuelan (od latinske reči: actualis,od francuske reči: actuel) sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je na dnevnom redu; koji se odnosi neposredno na današnjicu; dat, dan; aktuelna energija živa sila, kinetička energija

Reč Aktuelan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. ацтуалис, фр. ацтуел) садашњи, данашњи, савремен; стваран, истинит, чињенички; који је на дневном реду; који се односи непосредно на данашњицу; дат, дан; актуелна енергија жива сила, кинетичка енергија


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a