Skip to main content

Aktuar značenje

šta znači Aktuar

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktuar (latinski actuarius) sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i stara se o aktima koji dolaze i odlaze

Reč Aktuar sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтуариус) судски писар, писар који води архивске књиге неког надлештва и стара се о актима који долазе и одлазе


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a