Skip to main content

Aktualizovati značenje

šta znači Aktualizovati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktualizovati (fr. actualiser) činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili privoditi u delo.

Reč Aktualizovati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (фр. ацтуалисер) чинити или учинити актуелним, остварити, остварива-ти, привести или приводити у дело.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a