Skip to main content

Akter značenje

šta znači Akter

Na latinici: Definicija i značenje reči Akter (fr. acteur, latinski actor vršilac, izvršilac) glumac; učesnik u nekoj radnji ili u nekom događaju.

Reč Akter sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. ацтеур, лат. ацтор вршилац, извршилац) глумац; учесник у некој радњи или у неком догађају.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a