Skip to main content

Aktinična energija značenje

šta znači Aktinična energija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinična energija (od grčke reči: aktis, energeia delo, rad, zajednički naziv za energiju svih mogućih vrsta zrakova;medicina: lečenje prirodnim i veštačkim svetlosnim i rend-genskim zracima, zatim zracima iz raznih nuklearnih izvora (radijum i njegovi izotopi) i dr.; talasi niže frekvencije primenjuju se uglavnom zbog svog toplot-nog dejstva na žive organizme

Reč Aktinična energija sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (грч. актис, енергеиа дело, рад, заједнички назив за енергију свих могућих врста зракова; мед. лечење природним и вештачким светлосним и ренд-генским зрацима, затим зрацима из разних нуклеарних извора (радијум и његови изотопи) и др.; таласи ниже фреквенције примењују се углавном због свог топлот-ног дејства на живе организме


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a