Skip to main content

Aktinidi značenje

šta znači Aktinidi

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinidi (od grčke reči: aktis, aktinos) hek. grupa radioaktivnih elemenata koji u periodnom sistemu dolaze iza aktinijuma

Reč Aktinidi sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. актис, актинос) хек. група радиоактивних елемената који у периодном систему долазе иза актинијума


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a