Skip to main content

Aktinije značenje

šta znači Aktinije

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinije (od grčke reči: aktfs, od latinske reči: actinaria) 3001. moruzge, morske životinje iz porodice anto-zoa, mekanog tela, bez kostura, žive obično pojedinačno i često se odlikuju lepim bojama.

Reč Aktinije sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. актфс, нлат. ацтинариа) 3001. морузге, морске животиње из породице анто-зоа, меканог тела, без костура, живе обично појединачно и често се одликују лепим бојама.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a