Skip to main content

Aktinij(um) značenje

šta znači Aktinij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinij(um) (od grčke reči: aktis) hen. radioaktivan element, atomska masa 227, redni broj 89, znak As.

Reč Aktinij(um) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. актис) хен. радиоактиван елемент, атомска маса 227, редни број 89, знак Ас.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a