Skip to main content

Aktinoelektricitet značenje

šta znači Aktinoelektricitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinoelektricitet (od grčke reči: aktis, elektron) elektricitet što ga u kristalima izazivaju svetlosni ili toplotni zraci.

Reč Aktinoelektricitet sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (грч. актис, електрон) електрицитет што га у кристалима изазивају светлосни или топлотни зраци.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a