Skip to main content

Aktinograf značenje

šta znači Aktinograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinograf (od grčke reči: aktis, grapho pišem)fizika: instrument za merenje jačine hemijskog dejstva nekog svetlosnog izvora (aktinometar); takođe: instrument koji beleži promene (varijacije) u jačini sunčanih zrakova

Reč Aktinograf sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. актис, грапхо пишем) физ. инструмент за мерење јачине хемијског дејства неког светлосног извора (актинометар); такође: инструмент који бележи промене (варијације) у јачини сунчаних зракова


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a