Skip to main content

Aktinografija značenje

šta znači Aktinografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinografija (od grčke reči: aktis, graphia opis) nauka o zracima; ispitivanje pomoću Rendgenovih zrakova.

Reč Aktinografija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. актис, грапхиа опис) наука о зрацима; испитивање помоћу Рендгенових зракова.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a