Skip to main content

Aktinometar značenje

šta znači Aktinometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinometar (od grčke reči: aktis, metron mera)fizika: sprava kojom se meri j anina toplotnog zračenja Sunca.

Reč Aktinometar napisana unazad: ratemonitkA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. актис, метрон мера) физ. справа којом се мери ј анина топлотног зрачења Сунца.

Slično: 
Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a