Skip to main content

Aktinometrija značenje

šta znači Aktinometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinometrija (od grčke reči: aktis, metron mera) 1. grana meteorologije koja proučava Sunčevu energiju u atmosferi; 2. grana astro-fizike koja proučava skupio zračenje nebeskih tela na gornjoj granici atmosfere.

Reč Aktinometrija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. актис, метрон мера) 1. грана метеорологије која проучава Сунчеву енергију у атмосфери; 2. грана астро-физике која проучава скупио зрачење небеских тела на горњој граници атмосфере.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a