Skip to main content

Aktinomicete značenje

šta znači Aktinomicete

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinomicete (latinski Actinomyces)biologija: konča-sti mikroorganizmi na prelazu između bakterija i gljiva, prouzrokovači aktino-mikoze (v.).

Reč Aktinomicete sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. Ацтиномyцес) биол. конча-сти микроорганизми на прелазу између бактерија и гљива, проузроковачи актино-микозе (в.).


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a