Skip to main content

Aktinomorfan značenje

šta znači Aktinomorfan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinomorfan (od grčke reči: aktis, morphe oblik) bog. zrakast.

Reč Aktinomorfan napisana unazad: nafromonitkA i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. актис, морпхе облик) бог. зракаст.

Slično: 
Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a