Skip to main content

Aktinoskopija značenje

šta znači Aktinoskopija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinoskopija (od grčke reči: aktis, skopeo gledam)medicina: ispitivanje, prozračavanje rendgenom.

Reč Aktinoskopija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. актис, скопео гледам) мед. испитивање, прозрачавање рендгеном.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a