Skip to main content

Aktinski značenje

šta znači Aktinski

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinski (od grčke reči: aktis gen. aktinos zrak)fizika: koji hemijski dejstvuje, koji hemijski razlaže; aktinski zraci zraci sa hemij-skim dejstvom; ultravioletni nadljubiča-sti zraci, nevidljivi, jesu aktinski.

Reč Aktinski sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. актис ген. актинос зрак) физ. који хемијски дејствује, који хемијски разлаже; актински зраци зраци са хемиј-ским дејством; ултравиолетни надљубича-сти зраци, невидљиви, јесу актински.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a