Skip to main content

Aktiti značenje

šta znači Aktiti

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktiti (od grčke reči: akte strma obala) pl. oni koji stanuju na obali, primorci.

Reč Aktiti sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. акте стрма обала) пл. они који станују на обали, приморци.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a