Skip to main content

Aktiv značenje

šta znači Aktiv

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktiv (latinski activus delatan, radan, koji radi; radni, koji označava delatnost) 1.gramatika: radno stanje (suprotno: pasiv); 2. skupina najdelatnijih članova neke organizacije

Reč Aktiv sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтивус делатан, радан, који ради; радни, који означава делатност) 1. грам. радно стање (супротно: пасив); 2. скупина најделатнијих чланова неке организације


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a