Skip to main content

Aktivacija značenje

šta znači Aktivacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktivacija (latinski activus delatan, radan) 1. stavljanje u delovanje, pojačavanje delatnosti; 2.hemija: metoda za određivanje tragova elementa pomoću ozračivanja uzorka neu-tronima u nuklearnom reaktoru

Reč Aktivacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтивус делатан, радан) 1. стављање у деловање, појачавање делатности; 2. хем. метода за одређивање трагова елемента помоћу озрачивања узорка неу-тронима у нуклеарном реактору


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a