Skip to main content

Aktivan značenje

Šta znači Aktivan


Aktivan

latinica:

Definicija i značenje reči Aktivan (latinski activus delatan) radan, vredan, živ, okretan, pregalački, ustalački; još u službi, u dejstvu; trgovina: onaj čija su potraživanja veća od dugovanja; gramatika: radni.

Reč Aktivan napisana unazad: navitka

Aktivan se sastoji od 7 slova.

sta je Aktivan

Slično:
Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanos...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjeničk...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleš...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja v...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, pri...
Sve reči na slovo a