Skip to main content

Aktivan značenje

šta znači Aktivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktivan (latinski activus delatan) radan, vredan, živ, okretan, pregalački, ustalački; još u službi, u dejstvu;trgovina: onaj čija su potraživanja veća od dugovanja;gramatika: radni.

Reč Aktivan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтивус делатан) радан, вредан, жив, окретан, прегалачки, усталачки; још у служби, у дејству; трг. онај чија су потраживања већа од дуговања; грам. радни.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a