Skip to main content

Aktivator značenje

šta znači Aktivator

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktivator (latinski activus) hemijska supstanca koja pokreće ili pojačava delovanje neke druge supstance.

Reč Aktivator sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтивус) хемијска супстанца која покреће или појачава деловање неке друге супстанце.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a