Skip to main content

Aktive značenje

šta znači Aktive

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktive (latinski activa)trgovina: pozitivni sastavni delovi jednog imanja, od kojih sopstvenik ima koristi, za razliku od pasiva,to jest objekata koji sopstveniku ne donose nikakvu korist, ili su mu čak od štete.

Reč Aktive sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтива) трг. позитивни саставни делови једног имања, од којих сопственик има користи, за разлику од пасива, тј. објеката који сопственику не доносе никакву корист, или су му чак од штете.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a