Skip to main content

Aktivi značenje

šta znači Aktivi

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktivi (od latinske reči: activi) pl. 1. u studentskom životu: članovi studentskog odruženja koji obavezno moraju da učestvuju u svima priredbama i pojavama svog udruženja; suprotno: inaktivi; 2. v. aktiv 2.

Reč Aktivi sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. ацтиви) пл. 1. у студентском животу: чланови студентског одружења који обавезно морају да учествују у свима приредбама и појавама свог удружења; супротно: инактиви; 2. в. актив 2.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a