Skip to main content

Aktivirati značenje

šta znači Aktivirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktivirati (od latinske reči: activare) staviti u dejstvo; uvesti u aktivnu službu; ubrzati, ubrza-vati, pospešiti, pospešavati, pogurnuti.

Reč Aktivirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. ацтиваре) ставити у дејство; увести у активну службу; убрзати, убрза-вати, поспешити, поспешавати, погурнути.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a