Skip to main content

Aktivirati značenje

Šta znači Aktivirati


Aktivirati

latinica:

Definicija i značenje reči Aktivirati (od latinske reči: activare) staviti u dejstvo; uvesti u aktivnu službu; ubrzati, ubrzavati, pospešiti, pospešavati, pogurnuti.

Reč Aktivirati napisana unazad: itarivitka

Aktivirati se sastoji od 10 slova.

sta je Aktivirati

Slično:
Šta znači Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanos...
Šta znači Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjeničk...
Šta znači Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Šta znači Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleš...
Šta znači Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja v...
Šta znači Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, pri...