Skip to main content

Aktivist(a) značenje

šta znači Aktivist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktivist(a) (latinski activus delatan) onaj koji je delatan, koji dejstvuje, radi u nekoj oblasti (npr. politički aktivist); fil. pristalica aktivizma.

Reč Aktivist(a) napisana unazad: )a(tsivitkA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтивус делатан) онај који је делатан, који дејствује, ради у некој области (нпр. политички активист); фил. присталица активизма.

Slično: 
Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a