Skip to main content

Aktivitet značenje

šta znači Aktivitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktivitet (od latinske reči: activitas) živost, okretnost; delatnost, radinost, marljivost, revnost; delanje, delovanje, dejstvo; aktiv-nost.

Reč Aktivitet napisana unazad: tetivitkA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. ацтивитас) живост, окретност; делатност, радиност, марљивост, ревност; делање, деловање, дејство; актив-ност.

Slično: 
Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a