Skip to main content

Aktrisa značenje

šta znači Aktrisa

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktrisa (fr. actrice) glumica.

Reč Aktrisa sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. ацтрице) глумица.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a