Skip to main content

Aktualizam značenje

šta znači Aktualizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktualizam (latinski actualis) fil. princip prirodne istorije, naročito geologije i bio-logije, po kome su sile i zakoni koji sada dejstvuju one iste sile koje su dejstvovale i u ranijim periodima Zemljine istorije

Reč Aktualizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтуалис) фил. принцип природне историје, нарочито геологије и био-логије, по коме су силе и закони који сада дејствују оне исте силе које су дејствовале и у ранијим периодима Земљине историје


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a