Skip to main content

Akuitet značenje

šta znači Akuitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Akuitet (od latinske reči: acuitas) šiljatost, oštrina; naročito: oštrina tona

Reč Akuitet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. ацуитас) шиљатост, оштрина; нарочито: оштрина тона


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a