Skip to main content

Akušeza značenje

šta znači Akušeza

Na latinici: Definicija i značenje reči Akušeza (fr. accoucheur) lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođajem.

Reč Akušeza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. аццоуцхеур) лекар стручњак за све послове који су у вези са трудноћом и порођајем.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a