Skip to main content

Akušersko odeljenje značenje

šta znači Akušersko odeljenje

Na latinici: Definicija i značenje reči Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji.

Reč Akušersko odeljenje sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: мед. одељење болнице у коме се врше порођаји.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a