Skip to main content

Akušerstvo značenje

Šta znači Akušerstvo

Na latinici: Definicija i značenje reči Akušerstvo (fr. accoucher) babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama

Reč Akušerstvo napisana unazad: ovtsrešuka

Akušerstvo se sastoji od 10 slova.

Šta je Akušerstvo

На Ћирилици: (фр. аццоуцхер) бабиштво, примаљство; наука о трудноћи, порођају и бабињама

Slično: 
Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a