Skip to main content

Akut značenje

šta znači Akut

Na latinici: Definicija i značenje reči Akut (latinski acutus accentus)gramatika: znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao naglašena, oštri akcent.

Reč Akut sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. ацутус аццентус) грам. знак који се ставља на самогласник и тиме га обележа-ва као наглашена, оштри акцент.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a