Skip to main content

Akutangularan značenje

šta znači Akutangularan

Na latinici: Definicija i značenje reči Akutangularan (latinski acutus oštar, angularis ugaoni) kom. oštrougli.

Reč Akutangularan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. ацутус оштар, ангуларис угаони) ком. оштроугли.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a