Skip to main content

Akumulacija značenje

Šta znači Akumulacija


Akumulacija

latinica:

Definicija i značenje reči Akumulacija (latinski accumulatio nagomilavanje) 1.retorika: nagomilavanje (reči i izraza); 2. akumulacija kapitala uvećavanje kapitala time što se deo profita ili kamate dodaje kapitalu da bi se preduzeće ili poslovi proširili; kod nas: odvajanje od postignutog nego dohotka izvesnog dela radi stvaranja rezervnih fondova ili proširenje preduzeća i investicija

Reč Akumulacija napisana unazad: ajicalumuka

Akumulacija se sastoji od 11 slova.

sta je Akumulacija

Slično:
Šta znači Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, pora...
Šta znači Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babin...
Šta znači Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Šta znači Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom...
Šta znači Akutangularan kom. oštrougli....
Šta znači Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obelež...