Skip to main content

Akumulacija značenje

šta znači Akumulacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akumulacija (latinski accumulatio nagomilava-nje) 1. retorika: nagomilavanje (reči i izraza); 2. akumulacija kapitala uvećavanje kapitala time što se deo profita ili kamate dodaje kapitalu da bi se preduzeće ili poslovi proširili; kod nas: odvajanje od postignutog nego dohotka izvesnog dela radi stvaranja rezervnih fondova ili proširenje preduzeća i investicija

Reč Akumulacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аццумулатио нагомилава-ње) 1. рет. нагомилавање (речи и израза); 2. акумулација капитала увећавање капитала тиме што се део профита или камате додаје капиталу да би се предузеће или послови проширили; код нас: одвајање од постигнутог него дохотка извесног дела ради стварања резервних фондова или проширење предузећа и инвестиција


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a