Skip to main content

Akumulator značenje

šta znači Akumulator

Na latinici: Definicija i značenje reči Akumulator (latinski accumulator gomilač, nagomilavač)fizika: aparat za skupljanje električne energije; skupljač, nagomilavač.

Reč Akumulator napisana unazad: rotalumukA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аццумулатор гомилач, нагомилавач) физ. апарат за скупљање електричне енергије; скупљач, нагомилавач.

Slično: 
Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a