Skip to main content

Akupiktura značenje

Šta znači Akupiktura

Na latinici: Definicija i značenje reči Akupiktura (od latinske reči: acupictura) vezenje, vez.

Reč Akupiktura napisana unazad: arutkipuka

Akupiktura se sastoji od 10 slova.

Šta je Akupiktura

На Ћирилици: (нлат. ацупицтура) везење, вез.

Slično: 
Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a