Skip to main content

Akupiktura

Šta znači Akupiktura


Akupiktura značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Akupiktura (od latinske reči: acupictura) vezenje, vez.

Reč Akupiktura napisana unazad: arutkipuka

Akupiktura se sastoji od 10 slova.

sta je Akupiktura

Slično:
Šta znači Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, pora...
Šta znači Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babin...
Šta znači Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Šta znači Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom...
Šta znači Akutangularan kom. oštrougli....
Šta znači Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obelež...