Skip to main content

Akupunktura značenje

šta znači Akupunktura

Na latinici: Definicija i značenje reči Akupunktura (latinski acus igla, od latinske reči: punctura bod) med. način lečenja nekih bolesti, primljen od Kineza i Japanaca, koji se sastoji u tome da se u obolelo mesto zabadaju igle.

Reč Akupunktura sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ацус игла, нлат. пунцтура бод) мед. начин лечења неких болести, примљен од Кинеза и Јапанаца, који се састоји у томе да се у оболело место забадају игле.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a