Skip to main content

Akuratan značenje

šta znači Akuratan

Na latinici: Definicija i značenje reči Akuratan (latinski accuratus) brižljiv, tačan, uredan, savestan, ispravan

Reč Akuratan napisana unazad: natarukA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аццуратус) брижљив, тачан, уредан, савестан, исправан

Slično: 
Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a